Losser wil energie uitwisselen met Duitslandwindmolens (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 13-10-2020
LOSSER – Losser wil hernieuwbare elektriciteit gaan uitwisselen met Duitse buurtgemeenten. Dat is nodig voor het grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim.

De oproep staat in een beroep dat wordt gedaan op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De oproep wordt gedaan door de provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen.

De drie gemeenten zijn alle drie bezig met grensoverschrijdende energieprojecten. In Losser worden de mogelijkheden onderzocht die moeten leiden naar een grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim. Energie uitwisselen is echter niet toegestaan; daarvoor is een wetswijziging nodig. Vandaar het verzoek aan de minister. De provincies en gemeenten vragen nu alvast om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Problemen met netcapaciteit

“Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten worden de problemen met de netcapaciteit verminderd, versnellen we de energietransitie in de grensgebieden en dragen we bij aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik,” staat in de brief. “Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. Door de verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens te benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet worden verminderd.”

Elektriciteitswet

Door wet- en regelgeving is dit op dit moment niet mogelijk. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Het afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is daardoor niet mogelijk.

Geen verdrag

Daar komt bij dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken.

Vooral Duitse capaciteitsproblemen

“Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met congestie van het elektriciteitsnet en gebrek aan transportcapaciteit op het transmissienetwerk,” staat in de brief aan de minister.
Aan welke kant van de grens de problemen groter zijn, staat echter niet in de brief. Het Duitse net is echter meer afhankelijk van zonne- en windenergie dan Nederland en staat daardoor bekend als minder stabiel.
Volg ons