Petitie tegen windturbines in De Luttewindmolens (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 22-10-2020
DE LUTTE - Stichting Behoud Twents Landschap is een petitie gestart om windturbines te voorkomen.

Volgens de initiatiefnemers zijn al ruim duizend handtekeningen binnen. Omwonenden van de Zandhuizerweg in De Lutte en landgoedeigenaren ondersteunen de actie. Prowind en grondeigenaren uit De Lutte willen een windmolenpark realiseren.

Gerald Notkamp (namens omwonenden Zandhuizerweg), André Bijkerk (landgoedeigenaren) en Thom Weterings (Stichting Behoud Twents Landschap) plaatsen kritische kanttekeningen bij het handelen van wethouder Jaimi van Essen wat betreft de plannen voor een windmolenpark.
“Van Essen verwijst naar het initiatief van enkele Lutterse grondeigenaren om met molenbouwer Prowind tot realisering van deze windturbines te komen”, aldus de actievoerders. “Het is echter volstrekt duidelijk dat de regie bij wethouder Van Essen in Losser ligt. Die speelt handig in op dit zogenaamde initiatief van ‘enkele grondeigenaren’ door te gaan regelen dat regels, die verbieden dat je stroom over de grens levert via een gewone kabel, verdwijnen. Dat laatste is mooi, maar hij verbindt het één op één aan de realisering van het omstreden windturbinepark.”

Draagvlakonderzoek

En daar zit em volgens Notkamp, Bijkerk en Wetering, nu net de pijn. “Want er is nog niets gedaan aan draagvlakonderzoek bij de bevolking in en rond De Lutte. Zelfs direct omwonenden aan de Zandhuizerweg, buiten de grondeigenaren, zijn nog op geen enkele manier in kennis gesteld van deze plannen. Bij hen is er geen enkel draagvlak voor te vinden. Dat draagvlakonderzoek is van groot belang, zeker in het licht van bewezen onderzoeken over de gewenste minimale afstand van turbines tot woningen van omwonenden in het licht van gezondheidsklachten en hinder door laagfrequente geluiden. In de meeste Europese landen gaat men uit van een minimaal gewenste afstand van tien maal de tiphoogte of duizend meter tot omliggende woningen.”

Status Nationaal Landschap

De nog bestaande door Provinciale Staten vastgestelde, status Nationaal Landschap sluit vooralsnog plaatsing uit. “Maar ook die lobby is door Van Essen in gang gezet. Alles is er op gericht de status Nationaal Landschap te laten verdwijnen. Ook de voorzitter van RES Twente, Louis Koopman, speelt het spel mee. Kennelijk moeten er zo spoedig mogelijk stappen worden gezet om, hoe dan ook, tot realisering van windturbines alsmede nog een groot aantal zogenaamde dorpsmolens (ook van rond de honderd meter hoog) te komen. De voor 28 oktober beoogde bijeenkomst ‘Op weg naar RES Twente 1.0’ over ‘Lokaal Eigendom’ lijkt dat ook op slimme wijze te bevorderen. Draagvlak onder de bewoners wordt pas achteraf geregeld.”

'Winsten exploitanten'

Weterings: “Al eerder werd in een zienswijze van SBTL benoemd dat door het voor een (klein) deel ten goede laten komen van opbrengsten van windmolens en zonnevelden aan lokale coöperatieven, ‘loyaliteit wordt gekocht’. De bedragen waarbij het daarom gaat vallen overigens in het niet bij de winsten die exploitanten van windenergieparken zoals Prowind uiteindelijk maken. En dan praten we nog niet over de miljoenen overheidssubsidie (SDE) die zij met hun projecten opstrijken. De bevolking van het landelijk gebied moet de schade aan het landschap en de natuur kennelijk voor lief nemen ten gunste van de industrie en enkele particulieren.”
De drie heren hopen dat meer burgers de petitie tekenen. Deze is te vinden op www.behoudtwentslandschap.nl.
Volg ons