Werkzaamheden Losserse Elsbeek gestartDe werkzaamheden bij de Elsbeek. (Foto: Waterschap Vechtstromen)
Van de redactie | 04-11-2020
LOSSER - De werkzaamheden aan de Losserse Elsbeek en Kloosterhuizerbeek zijn gestart. Ze gaan enkele maanden duren.

De werkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd zijn het aanleggen van stroken met beekbegeleidende bomen en struiken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het omvormen van naaldbos in loofbos met inheemse soorten.

Daarnaast worden takkenbossen in de waterloop aangelegd en richt het Waterschap Vechtstromen waterbergingsgebieden in om wateroverlast te voorkomen en om water langer vast te houden.

Het gaat om de Elsbeek op Lossers grondgebied. De beek ontspringt op landgoed Hooge Boekel en mondt uit in de Dinkel, ten zuiden van Losser.

De Elsbeek. (Foto: Waterschap Vechtstromen)

::fotot3::
De Elsbeek. (Foto: Waterschap Vechtstromen)
Volg ons