D66 Losser komt op voor Losserse jeugdRonald Ringenoldus D66 Losser (Foto: D66 Losser)
Van de redactie | 08-11-2020

LOSSER - Volgens D66 Losser zijn door de gevolgen van Covid-19 vooral grote zorgen over de gevolgen van de pandemie voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van hun sociale interacties. Volgens fractievoorzitter Ringenoldus geven specialisten aan dat er veel meer klachten onder kinderen en jongeren worden geregistreerd.

Voor D66 Losser was dit aanleiding om het college te bevragen welke acties er worden genomen om hier bijtijds op in te spelen.

Ook maakt D66 Losser zich hard voor stageplekken want door de coronacrisis zijn er veel minder plekken beschikbaar dan normaal. D66 roept ook het college op om hier actief in te bemiddelen. Ook binnen de gemeentelijke organisatie zijn er veel mogelijkheden om stage te lopen volgens D66 Losser.

Volg ons