Van de redactie | 20-11-2020
LOSSER – Het plan voor het grensoverschrijdend uitwisselen van energie in Losser gaat niet door. Er is wel behoefte aan onderzoek naar de mogelijkheden daartoe.

De gemeente had met de provincie een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om energie uit te wisselen middels een windmolenpark op de grens.
Minister Wiebes heeft het verzoek echter afgewezen: het mag niet, het kan niet en het is niet noodzakelijk.

Elektriciteit uitwisselen over de grens is in strijd met de inrichting van het Europese energiesysteem.

De motie die daarna werd ingediend in de Tweede Kamer, is wel aangenomen. Daarin werd gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor het uitwisselen van energie over de grens.

Wethouder Jaimi van Essen van Losser is daar blij mee, vertelde hij vrijdagochtend op radio Twente FM: “We hebben juist hulp nodig van het ministerie of er mogelijkheden zijn om energie uit te wisselen.”

Volgens Van Essen gaat energie die het net niet op kan, verloren. Hij had het graag willen uitwisselen met het Duitse net. “Misschien kunnen we nog waterstof maken van het windenergie die het net niet op kan,” opperde hij nog.

Van Essen loopt hiermee wel vooruit op de zaken. Hij praat namelijk over windenergie die wordt opgewekt met windturbines en die zijn vooralsnog niet toegestaan in Losser. Dat valt namelijk onder de beschermde noemer Nationaal Landschap. De discussie daarover is momenteel volop gaande.
Volg ons