Losser legt plan Glane ter inzageLosser gemeentehuis en VVV (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 07-01-2021
LOSSER - De gemeente Losser legt vandaag een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage over de locatie van de voormalige seksclub in Glane.

De gemeente moet als formaliteit het achterliggende bestemmingsplan herzien. Een belangrijke ontwikkeling hierin is dat in de nieuwste versie de concrete bestemming als seksinrichting komt te vervallen.

Ook kan het plan gewijzigd worden om er later zes grondgebonden woningen te realiseren.

Hiermee anticipeert de gemeente op toekomstige ontwikkelingen. De seksclub Eldorado werd in 2014 gesloten nadat de gemeente eerder onder meer een exploitatievergunning weigerde.
Volg ons